Stadsverwarming/levering warmte en/of warmwater door derden